Termeni și condiții

Citeste termenii si conditiile inainte de a plasa o comanda

01. Informatii generale

Ycz Creative este în proprietatea și condusă de YCZ CREATIVE SRL, CUI 36864580.

Termenii și condițiile de pe această pagină se aplică vânzării tuturor produselor și serviciilor de pe pagina yczcreative.ro

02. Definirea termenilor, Serviciilor și a Companiei

Vânzătorul este YCZ CREATIVE SRL cu sediul social pe Strada Digul Bîrnat, Nr. 17, Bacău, Județ Bacău, România, CUI 36864580, J04/1524/2016 – prin intermediul site-ului yczcreative.ro, menționat în continuare ca: vânzătorul, Ycz Creative, noi, noastre, nouă.

Cumpărătorul este persoana fizică sau juridică ce a plasat o comandă pentru unul sau mai multe dintre produsele și serviciile noastre, și va fi menționat mai departe ca: cumpărător, client, dumneavoastră, dvs.
Ycz Creative oferă următoarele produse și servicii: logo design, branding, grafică pentru ambalaje, grafică pentru materiale promoționale, obiecte personalizate, reclame pentru social media, cărți de vizită, publicitate.

03. Drepturi și obligatii

Vânzătorul își asumă următoarele drepturi și obligații:

 • dreptul de a modifica site-ul și pagina de termeni și condiții fără informarea în prealabil a cumpărătorului
 • dreptul de a-și selecta clienții și proiectele la care lucrează
 • obligația să ducă la bun sfarșit o comandă, din momentul în care contractul a fost completat și semnat de ambele părți, avansul a fost plătit de către cumpărător, iar comanda nu deviază de la opțiunile oferite în produsul sau pachetul de servicii comandate

Clientul își asumă următoarele drepturi și obligații:

 • obligația să ofere informații corecte, necesare realizării comenzii
 • obligația să ofere detaliile de facturare corecte și complete, necesare pentru întocmirea facturii pentru produsele și serviciile oferite de către vânzător
 • dreptul de a anula o comandă înainte de semnarea contractului și plata avansului, fara costuri suplimentare
 • obligația de a achita contravaloarea serviciilor comandate

04. Politica de facturare și plăți

Lucrăm cu trei moduri de facturare și plăți, astfel:

 • Plata 100% în avans unde valoarea proiectului este achitată integral la semnarea contractului, înainte de a începe dezvoltarea proiectului. Acest mod de plată îl folosim în general pentru proiectele mici, cu valoare egală sau sub 500 RON.
 • Plata 50/50 unde 50% din valoarea proiectului este achitată la semnarea contractului, iar restul de 50% se va achita la finalizarea proiectului. Acest mod de plată este folosit în general pentru logo design sau proiecte de dimensiuni medii și cu o valoare în general cuprinsă între 500 și 1500 RON.
 • Plata 50/25/25 unde 50% din valoarea proiectului este achitată la semnarea contractului, 25% se va achita la 30 de zile de la semnarea contractului, iar restul de 25% se va achita la finalizarea proiectului. Acest mod de plată se adresează proiectelor mari, cu o valoare de peste 1500 RON.
 • Pentru magazin online (shop) cititi: http://yczcreative.ro/transport-si-retur-shop

Dacă în termen de 10 zile nu primim răspuns din partea dvs. se consideră că proiectul/comanda este finalizată, iar factura pentru restul sumei va fi emisă.

Se acceptă plata prin transfer bancar. Pentru facturile neplătite vom apela la companiile de recuperare credite.

Dacă ambele părți cad de comun acord să încheie proiectul înainte de a fi finalizat, după ce comanda a fost confirmată și contractul a fost semnat, avansul plătit de către client nu se returnează. Vezi politica de retur pentru mai multe detalii!

05. Garanție

Facem tot posibilul pentru a satisface cerințele clienților noștrii! Clientul și vânzătorul trebuie să coopereze și să lucreze împreună pentru a ajunge la un rezultat final de care clientul să fie mulțumit. Excepție: dacă vânzătorul nu primește feedback sau răspuns din partea clientului timp de 10 zile, comanda va fi considerată încheiată.

Conform comenzii plasate, clientul va primi inițial un număr fix de machete de logo, definit de produsul sau pachetul de servicii ales. Machetele de logo sau produsele și serviciile adiționale celor din comanda inițială vor fi taxate separat. Schimbările majore ale specificațiilor față de cele trimise în comanda inițială pot fi interpretate ca o comandă nouă, în funcție de complexitatea și devierea acestora față de cele confirmate odată cu comanda. În caz căa aceasta se aplică, veți fi informat înainte de a continua și vă rezervați dreptul de a accepta sau refuza continuarea respectivei schimbări.

Daca se cer modificări suplimentare după ce proiectul a fost finalizat, acestea vor fi taxate separat.

06. Politica de retur

Deoarece produsele și serviciile noastre intră în categoria “produse executate după specificaţiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum şi a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid” din legea OG 130/2000, Art. 10, lit. c), Ycz Creative nu acceptă retururi, iar plățile efectuate în avans nu vor fi returnate după începerea proiectului.

Pentru sectiunea Magazin Online cititi : http://yczcreative.ro/transport-si-retur-shop

07. Copyright și Drepturi de Proprietate Intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală aparțin în totalitate vânzătorului până la finalizarea proiectului și încasarea în întregime a plății facturii de către cumpărător. După finalizarea proiectului, ne rezervăm dreptul de a folosi rezultatul final în scopuri publicitare pe site-ul nostru, rețele de socializare și alte canale de publicitate, dacă nu s-au stabilit alte condiții între vânzător și cumpărător!

Ycz Creative își va păstra copyrightul și drepturile de proprietate intelectuală pentru toate schițele, machetele și reviziile trimise pe parcursul dezvoltării proiectelui, exceptând rezultatul final, care va aparține cumpărătorului, după efectuarea în întregime a plății.

În cazul în care cumpărătorul vrea să predea drepturile de proprietate intelectuală unei terțe părți, se vor aplica aceleași condiții pentru terța parte care a achiziționat drepturile.

Pentru mai multe detalii privind drepturile de proprietate intelectuală, citiți Legea nr. 8/1996.

08. Politica de Confidențialitate și Prelucrarea Datelor

Termenii și condițiile generale privind prelucrearea datelor cu caracter personal

1. Ycz Creative prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, prelucrarea efectuându-se cu respectarea legislației în vigoare, confidențialitatea datelor cu caracter personal și dreptul la viața private fiind garantate.

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul încheierii și executării Contractului. Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator, vor fi prelucrate în scopul executării prezentului Contract, respectiv pentru prestarea Serviciilor, facturare și încasarea valorii Serviciilor, relații cu clienții, verificarea și recuperarea debitelor, orice alte prelucrări necesare pentru buna desfășurare a relației contractuale. Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi dezvăluite persoanelor juridice, autorităților și instituțiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, în conformitate cu dispozițiile legale.

3.Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promotional (marketing). Datele cu caracter personal furnizate, dar si alte informatii furnizate de Beneficiar, prin prezentul contract (cum ar fi: adresa de e-mail, nr. fax, nr. mobil, nr. telefon fix) vor putea fi prelucrate de Ycz Creative cu respectarea drepturilor Utilizatorilor, în special a dreptului de informare și opoziție, în urmatoarele scopuri:

 • remarketing si urmărirea utilizatorilor
 • efectuarea de comunicări comerciale
 • comunicarea privind statusul serviciilor prestate la solicitarea clientului sau când este considerată o necesitate (de ex în cazul unei probleme tehnice sau neautorizate) pentru produsele și serviciile Ycz Creative.

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal cu funcție de identificare generală. Datele personale cu funcție de identificare sunt necesare pentru corecta identificare a clientului/împuternicitului în sistemele de prelucrare ale Ycz Creative, pentru realizarea operațiunilor de facturare, respectiv cele care sunt necesare sau în legătură cu executarea Contractului.

5. Drepturile Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate. Utilizatorul are următoarele drepturi privind datele cu caracter personal furnizate:

 • – dreptul la informare și acces;
 • – dreptul de intervenție asupra datelor;
 • – dreptul la rectificare;
 • – dreptul la ștergerea datelor;
 • – dreptul la restricționarea prelucrarii;
 • – dreptul la portabilitatea datelor;
 • – dreptul de opoziție și procesul decizitional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
 • – dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul va înainta către Ycz Creative o cerere scrisă, datată și semnată, în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa de email yczcreative[at]gmail.com

Informatii utile
Plata si livrare
Asistenta
Cont client
YCZ CREATIVE SRL
CUI: 36864580
Reg.Com: J4/1524/2016
Bacau, Romania

Ycz Creative © Copyright 2021 | All Rights Reserved